Як би ти почувався, якби…

Пітер Ярроу. Джерело інформації: www.orukraine.org.  Не смійся з мене С. 21-23. Проект «Не смійся з мене» – це пропедевтичний курс або зауваги до тривалих освітніх намагань сприяти вихованню й розвиткові дитини в емоційному, соціальному й етичному планах, як програма морального виховання, вирішення конфліктів і навчання толерантно ставитися до інших. На …

Мобілізувати країну.

Гріненко О.І., Кутовий  О.П., Шапталенко М.І. Джерело інформації: Журнал «Оборонний вісник»,  № 4, 2017 рік, ст.24-27. Після початку Антитерористичної операції та прийняття відповідних Законів України, які врегулювали питання проведення  мобілізації  та інших, пов’язаних з нею питань, можна казати про те, що правове поле  держави скореговано та адаптовано до гібридної війни.  

ВШК: аналітичні рішення.

Автор: Георгій Беженар Джерело інформації: Завуч.Всеукраїнська газета для заступників директорів навчальних закладів.- №4, лютий 2017 року.- С.24-31. До уваги керівників загальноосвітніх навчальних закладів пропонуються зразки аналітичних наказів щодо перевірки виконання нормативно-правових актів у межах чинного законодавства про освіту. З досвіду роботу директора Слов’янської гімназії м.Києва Беженара Г.Д., зокрема наказ «Про стан викладання …

Щоб не згубитись у вирі змін.

Вікторія Третяк Джерело інформації: щомісячний спеціалізований журнал «Практика управління закладом освіти».- №2., лютий 2017 року.- С.2-71. В даному номері вміщені: 1.Нові нормативні акти в сфері освіти. 2.Зарплатні новації – 2017. 3.Взірцева колекція наказів. 4.Екстернат: алгоритм дій. 5.Організація роботи з кадрами. 6.Питання безпеки здоров’я. 7.Укладання колективного договору. 8.Запитання – відповідь по …

Розвиток фізичних якостей школярів, які займаються волейболом

Довгопол Е.П. Джерело інформації: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 4 (85) 17. – С . 48-51. У …

Уроки з варіативного модуля. Металообробка

А.Т. Петриненко, учитель трудового навчання Козаровицької ЗОШ І-ІІІст., с.Козаровичі, Вишгородський р-н, Київська обл. Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це  досить складний і своєрідний процес,  якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі  яких можна створити певні методи або прийоми. Пошук наукової організації творчої праці дав змогу …

Методична робота: чи все так безнадійно?

Іван Осадчий, ректор КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Джерело інформації: газета «Освіта України». – 2017. – № 18-19. С. 11,14. У статті автор акцентує увагу на необхідності збереження і розвитку методичної служби, яка має забезпечити саме науково-методичний супровід освітньої діяльності управлінських та педагогічних кадрів, що забезпечить якісне упровадження …

Логосенсорика у вивченні кольорів.

Качарян Тетяна Сергіївна Джерело інформації: : Дефектолог. Всеукраїнське видання для фахівців – 2017. – № 5 (126) – С.48-49. У статті висвітлено розвиток психічних процесів у учнів молодшого шкільного віку з порушеннями в інтелектуальному розвитку, що є основою успішного навчання і соціалізації, що є основою успішного навчання та майбутньої соціалізації. …

Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів

Л.П. Величко Джерело інформації: Географія та економіка в рідній школі. Науково-методичний журнал. – 2017. – № 4 – С. 16 – 26 У даній статті авторами представлена синхроністична таблиця, у якій наведено відомості про видатні відкриття в географії, біології, хімії, фізиці, астрономії. Таблицю розроблено згідно з чинними навчальними програмами з …

Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології.

Корицька Г.Р., Подлєсна І.С. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології. – Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 3-7. Анотація: У статті розглядаються можливості використання веб-квест технології як моделі реалізації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів на уроках української мови. Учителям буде цікаво познайомитися з …